9. apríla 2019

Konferencie

ŠPORTOVÁ BUDÚCNOSŤ A BUDÚCNOSŤ PO ŠPORTE

4 – 5. októbra 2019, Lúčky

Budúcnosť športu nám nie je ľahostajná a jeho budúcnosťou je mládež a mladé talenty. Nájdime spolu odpovede na nasledovné pálčivé témy a posúvajme spolu aktuálne hranice športu na vyššiu úroveň.

Ako motivovať mladých aby rozvíjali svoj talent a entuziazmus ? Aké sú možnosti ich rozvoja na Slovensku ? Ako funguje systém na slovensku a ako v iných, vyspelejších krajinách ? Spája šport na Slovensku dostatočne hendicapovaných a zdravých jedincov alebo vytvára medzi nimi bariéry? Ako sa stavia k podpore športu a mládeže legislatíva, ministerstvo a zväzy ? Aké sú možnosti uplatnenia športovca po ukončení aktívnej kariéry a ako následne preniesť športového ducha do ďalšej etapy života ?

Nielen tieto témy podrobne zanalizujeme s poprednými osobnosťami športu a športového života. Tešíme sa na vás a športu zdar!